Categories

Általános Szerződési Feltételek

Mely a designfogantyu.hu webáruházat üzemeltető Kadusz Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás feltételeiről szól. A weboldal látogatója, illetve a regisztráló vevő a weboldalon történő megrendelés feladásakor elismeri, hogy az Általános szerződési feltételekben meghatározott Általános adatokat ismeri, elolvasta, a Vásárlási és Szállítási feltételeket megértette és elfogadta, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával adta le. Továbbá a regisztrált vagy nem regisztrált vevő elismeri, hogy a designfogantyu.hu webáruházban megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A megrendelést feladó, regisztráló vagy nem regisztrált Vevő tudomásul veszi, hogy valótlan adat megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik. A webáruház üzemeltetője, a vásárlás során a vásárló által elkövetett tévedésekért felelősséget nem vállal.

Szerződő felek

Szolgáltató: A designfogantyu.hu webáruházat üzemeltető Kadusz Kft. -továbbiakban szolgáltató
Adószám: 14303193-2-43
Cg. szám: 01-09-897884
E-mail: info@designfogantyu.hu
Telefon: 36 20 565 0506
Székhely: H-1121 Budapest, Őzike köz 2
Képviselője: Kálmán Szilvia tulajdonos

Vevő: aki a Szolgáltató honlapján regisztráció után elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol

A Szerződés létrejötte

Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs/adatbekérő lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció/adatközlés érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. Téves regisztrációból/adatközlésből eredő téves címre való kiszállítás díját vevő köteles szolgáltatónak megfizetni. A szerződés nyomtatott formában nem került iktatásra, kizárólag elektronikus úton került tárolásra Szolgáltató rendszerében. A Szolgáltató rendszeréből a szerződésnek minősülő rendelés nem törölhető, bármikor visszakereshető és megtekinthető.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Vevő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, (és a vevő nem kapott rendelés visszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

Szállítási feltételek

Szállítási határidő, költségek:
A termékek mellett feltüntetett szállítási határidő termékenként változó és körülbelüli időpontot jelent. Az áru pontos kiszállításának időpontjáról a szolgáltató a megrendelés feladását követően 48 órán belül e-mailben értesíti a vevőt.

A szállítás költsége postai úton 400 Ft (3 db fogantyú rendeléséig), 800 Ft (4-6 db fogantyú rendeléséig) GLS futárszolgálattal 1 500 Ft (7 db fogantyú rendelésétől). Személyes átvétel esetén: 0 Ft.

  1. A GLS futárszolgálat a megrendelt terméket max. 2 alkalommal kísérli meg kiszállítania vevőhöz
  2. Személyes átvételre irodánkban van lehetőség, Budapesten, az Oktogonnál kizárólag előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a vevő az egyezetett időponton kívül érkezik a termék átvételére/megtekintésére abban az esetben a Kadusz Kft. nem tudja vállalni a felelősséget, hogy munkatársai biztosan az irodában tartózkodnak.

Árujellemzők:
A forgalmazott termékek jellemzői (ár, termékleírás, méretadatok, kivitelek, határidők) változhatnak, mely változásokat a szolgáltatónak jogában áll átvezetni. A változások az online megjelenés időpontjától kezdődően érvényesek. Vevő erről tudomással bír, ezért vevő minden leadott rendelése a rendelés időpontjában érvényes termékjellemzők elfogadását is feltételezi. Minden termék, melynek nemcsak alapkivitele van, egyedinek számít.

Csomagolás:
Lakberendezési kiegészítők csomagolása papírdoboz.

Árak:
A megadott árak Áfa-s fogyasztói árak, kiszállítási költség nélkül. A pontos szállítási költséget a megrendelés során a megfelelő szállítási mód kiválasztása után Szolgáltató még a megrendelés véglegesítése előtt közli a vevővel. Szolgáltató ajánlati kötöttsége kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Minden megrendelés esetén az adott napon érvényes és a webáruházban feltűntetett Áfa-s fogyasztói árak érvényesek.

Minimális rendelési érték: 
nincs

Rendelés:
A rendelés leadásának feltétele a vevőn nevének és telefonszámának, valamint szállítási- és számlázási címének megadása, továbbá a szállítási- és fizetési módok kiválasztása és jelen általános szerződéses feltételek elfogadása. Amennyiben a rendelt termékre előlegfizetési kötelezettséget jelölt meg a szolgáltató a termékoldalon, abban az esetben a rendelés teljesítésének feltétele az előleg megfizetése.

Rendelés visszaigazolás:
A rendelés leadását követően Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek a rendelés adatainak és a rendelés végösszegének feltüntetésével. A szállítás pontos időpontját Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül igazolja vissza.

Számlázás:
A termék/-ek ellenértéke egy összegben fizetendő a Vevő által a megrendelés leadása során kiválasztott módon. A termékről előlegszámlát nem állít ki Szolgáltató, (kivéve, ha az adott terméket előlegfizetési kötelezettség terheli) csak végszámlát, melyet a termék kiszállításakor ad át megrendelőnek. Nagy összegű termékek esetén a rendelés visszaigazolással egyidejűleg a rendelés bruttó ár értékének 50%-áról (a megrendelt áru értékétől függően) előlegbekérő (díjbekérő) számlát állíthat ki és juttat el e- mailen Vevőnek. Az esetleges előlegfizetési kötelezettség és annak mértéke, az adott termékoldalon minden esetben jelzésre kerül a termékjellemzők között. Az előlegbekérő (díjbekérő) számla ellenértékének Szolgáltató számlájára történő beérkezése után Szolgáltató az előlegszámlát is kiállítja és elpostázza Vevőnek, ami a Vevő számára az előleg beérkezésének igazolásául szolgál. Az előleg befizetése nélkül a rendelés érvénytelen. Az áru Szolgáltató raktárába történő érkezéséről Szolgáltató e-mailen értesíti a Vevőt, ezt követően történik a végszámla kiállítása és postázása Vevő számára, illetve személyes fizetés esetén annak Vevő számára történő személyes átadása.

Fizetés:
A termékek fizetése a felkínált lehetőségek kiválasztása szerint történhet személyesen, a termék átvételekor, vagy Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással vagy Paypal-al a termék kiszállítását megelőzően.
 

Áruátvétel/kiszállítás:
A megrendelt áru kiszállítása minden esetben a Vevő által a megrendelés leadása során kiválasztott módon történik. Az áru átvételének feltétele minden esetben (választott fizetési módtól függetlenül) a végszámla kiegyenlítése. Az áru szállítási határideje általános esetben megegyezik a termékoldalon feltüntetett szállítási határidővel. Különleges esetekben a pontos szállítási idő ettől eltérő lehet. A termék kiszállításának pontos időpontjáról a Szolgáltató a Vevőt a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül értesít.
A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) nem lehetséges. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A kiszállítás lakáscímre való eljuttatást jelent. Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor a szállítólevélen írásban ellenjegyezni kell.

Garancia:
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító felelőssége nem áll fenn, ha az árut nem rendeltetésszerűen használják, szakszerűtlenül kezelik, nem megfelelő körülmények között tárolják, a hiba elemi kár következtében keletkezik, illetve ha a hiba rendszeres karbantartás hiányából következik be.

Szerződés időtartama

A szerződés életbelépésének feltétele, hogy a vevő a megrendelés véglegesítését megelőzően elfogadja a szerződéses feltételeket. Szerződés a termékekre vonatkozó garanciális és jótállási kötelezettségek lejártakor automatikusan megszűnik. Vevőnek minden újabb megrendeléskor el kell fogadnia a szerződéses feltételeket.

Egyéb szerződéses feltételek

  1. A designfogantyu.hu webáruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján működik.
  2. A Szolgáltató a vevők adatainak kezelésekor az adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el. A rendelés során kizárólag azokat az adatokat kéri el a vevőtől, melyekre a visszaigazoláshoz, szállításhoz, illetve a számla kiállításához feltétlen szükség van.
  3. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vevő kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
  4. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. Vevő minden leadott rendelés esetén az aktuális, adott napon érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező. Minden újabb megrendelés külön szerződésnek minősül.
  5. Az áruház online felületein található képanyag, leírás, tájékoztatás, az oldal grafikai és szerkezeti kialakítása a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményekkel jár.
  6. A designfogantyu.hu webáruház honlapján való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

Budapest, 2014.10.10. 

Készítette: OpenCart Magyarország
Designfogantyu.hu © 2019 - Natasha Borovcanin